CHRONISCHE GEZONDHEIDSKLACHTEN

Je bloedwaarden zijn prima, je moet gewoon een beetje meer slapen, dan voel je je zo weer fitter!  Nee, je kunt helemaal niets aan die psoriasis doen, het is een auto-immuunziekte dus aanvaard het maar, zalfje en klaar.

Tal van mensen kampen met vervelende aanslepende klachten, gaande van ‘koppig’ overgewicht tot hardnekkige huidklachten of rebellerende darmen. In se geen levensbedreigende aandoeningen maar ze wegen enorm op de kwaliteit van iemands leven.
Een individueel traject zal je nieuw inzicht geven in de aanpassingen die je kunt doen op voedingsvlak, beweging, stressreductie…

Een traject om chronische gezondheidsklachten te verminderen vraagt inspanningen.  We zijn dus geen match als je op zoek bent naar de ‘quick fix’. Daarmee bedoel ik onder andere dat A : ik geen wonderen verricht en B: de eventuele wonderen er enkel zullen komen door jouw therapietrouw. Een gezondheidspuzzel is complex, zelden vinden we meteen het (de) ontbrekende stukje (s).

Praktisch

Ik wil graag goede opvolging en postieve energie bieden aan zij die ik begeleid. Vandaar een trajectpakket voor een leuk engagement van beide partijen. Vanuit deze coachingsfilosifie heb ik ook beslist mijn afspraken te beperken en dus kan het soms eens wat langer duren eer je op intake mag.

TRAJECTPAKKET

€ 200 euro (tussen 3 en 6 maanden)

Intake (ca 1,5u)

2 uitgebreide vervolgen (ca 1 u)

Hierin zit uiteraard ook alle opvolging, vragen via mail tussendoor. Als je al heel lang met klachten loopt, dan zijn vaak verdere finetunesessies nodig. Dat gebeurt aan de pakketprijs van € 35 per keer.

LOSSE CONSULTATIES

Intake: € 100

Vervolgen: € 35 / half uur

Omdat geld soms een bron van stress is en omdat ik het jammer vind dat mensen hierdoor niet aan hun gezondheid kunnen werken, aanvaard ik 2 x per maand klanten aan een sociaal tarief: intake 60 euro en alle vervolgen aan 35 euro.
Bel of mail voor meer info.

Factuur voor ondernemers is mogelijk.
Uw persoonsgegevens worden door Heal Thy Body – Lynn Gielis – August van Lokerenstraat 30 9050 Ledeberg verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen: heal-thy-body@outlook.com. Via dit mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.
Healthybody
August Van Lokerenstraat 30
9050 Ledeberg