Contact

Lynn Gielis Orthomoleculaire therapie kPNI

Lynn Gielis
Orthomoleculaire therapie volgens de kPNI

Consulten enkel op afspraak

contactformulier hiernaast


Nieuw


Uw persoonsgegevens worden door Heal Thy Body – Lynn Gielis – August van Lokerenstraat 30 9050 Ledeberg verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen: heal-thy-body@outlook.com. Via dit mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.

Praktijk

praktijk Lynn Gielis

Maandag tot en met donderdag

August van Lokerenstraat 30
9050 Ledeberg

Google maps

Vrijdag

Gezondheidscentrum
o.l.v. osteopaat Jan Schmitt
Rijsenbergstraat 152
9000 Gent

Google maps
Healthybody
August Van Lokerenstraat 30
9050 Ledeberg