PREVENTIE EN HEALTHY AGING

Lynn Gielis Preventie Healthy ageing
  • Je voelt je fit, hebt geen klachten maar je weet dat het niet klopt als je elke avond met een diepvriespizza en een glas (fles?) wijn in de zetel neerploft.
  • Je hebt interesse in een gezonde leefstijl maar je vindt alle info zo verwarrend en wil graag wat eensluidend advies.
  • Je bent nog in vorm maar je voelt af en toe de jaren op je teller wegen. Je wilt graag weten hoe je kan inzetten op kwalitatief ouder worden.
  • Je wilt graag overtuigd worden dat je zelf iets kan doen om ziektes te voorkomen.

         Dan is het preventiepakket iets voor jou.
What you do today can improve all your tomorrows

INTAKE
Bespreking voorgeschiedenis en verwachtingen
Algemeen educatieluik rond risicofactoren voor chronische ziekte en vroegtijdige veroudering
Eet- en suppletieplan op maat

VERVOLG 1
Bespreking leef- en suppletieplan
Specifiek educatieluik (obv voorgeschiedenis/verwachtingen in intake)
Beweegplan op maat

VERVOLG 2
Bespreking eet- suppletie en beweegplan
Specifiek educatieluik (obv voorgeschiedenis/verwachtingen in intake)
Leefplan op maat

TARIEF
€ 250 euro (spreiding tussen de 3 @ 6 maanden)

Inclusief: alle opvolging via mail tussendoor


Exclusief: eventuele privésessies mbt het beweegplan
Exclusief: suppletie

Factuur voor ondernemers is mogelijk.

Uw persoonsgegevens worden door Heal Thy Body – Lynn Gielis – August van Lokerenstraat 30 9050 Ledeberg verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen: heal-thy-body@outlook.com. Via dit mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.
Heal Thy Body
August Van Lokerenstraat 30
9050 Ledeberg